Szukam pomocyMieszkanieZezwolenia na pobyt stały

Zezwolenia na pobyt stały

Дозвіл на постійне проживання, Permanent residence permits

Udostępnij

Pomóż nam tworzyć pcpu.pl

Czekamy na pytania 24h/7.

Дозвіл на постійне проживання

Особи, які належать до однієї з категорій, перерахованих у Законі, можуть подати заяву на отримання дозволу на постійне проживання, зокрема іноземці польського походження та власники дійсної Картки Поляка.

Термін діїНевизначений термін
Час очікуванняПроцедура займає близько 6 місяців
Офіційний збір640 злотих за дозвіл і 50 злотих за картку проживання без зборів для власників Картки Поляка
ОрганВоєводське управління, компетентне за місцем проживання іноземця в Польщі
Основні необхідні документизаява паспортні фотографії копія паспорта (всі сторінки) та оригінал паспорта копія Картки поляка та оригінал Картки поляка документи, що підтверджують наявність достатніх коштів для покриття витрат на проживання та повернення в Україну (наприклад, виписки з банку за останні 6 місяців) підтвердження наявності державного медичного страхування або приватного медичного страхування для мандрівників, чинного в країнах Шенгену, на суму не менше 30 000 євро на запланований період перебування

Особи з дозволом на постійне проживання мають право працювати в Польщі без додаткових дозволів.

Zezwolenia na pobyt stały

O zezwolenie na pobyt stały mogą ubiegać się osoby, które należą do jednej z kategorii wymienionych w ustawie, w szczególności cudzoziemcy polskiego pochodzenia i posiadacze ważnej Karty Polaka.

Okres ważnościCzas nieokreślony
Czas oczekiwaniaPostępowanie trwa ok. 6 miesięcy
Opłata urzędowa640 zł za zezwolenie i 50 zł za kartę pobytu Brak opłat dla posiadaczy Karty Polaka
OrganUrząd Wojewódzki właściwy ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca w Polsce
Główne wymagane dokumentyformularz wniosku fotografie paszportowe kopia paszportu (wszystkie strony) i oryginał paszportu kopia Karty Polaka i oryginał Karty Polaka dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów utrzymania oraz na pokrycie kosztów powrotu na Ukrainę (np. wyciągi bankowe z ostatnich 6 miesięcy) dowód posiadania publicznego ubezpieczenia zdrowotnego lub prywatnego ubezpieczenia medycznego dla podróżnych, ważnego w krajach strefy Schengen, na kwotę co najmniej 30 000 EUR na planowany okres pobytu

Osoby posiadające zezwolenie na pobyt stały są uprawnione do pracy w Polsce bez dodatkowych zezwoleń.

Permanent residence permits

A permanent residence permit can be sought by persons in one of the categories stipulated by law, in particular, foreigners of Polish origin and holders of a valid Polish Card (Karta Polaka).

Validity periodIndefinite
Waiting periodProceedings last approximately 6 months
Official feePLN 640 for the permit and PLN 50 for a residence card No fee for holders of a Polish Card
BodyProvincial Office at the place of foreigner residence in Poland
Main required documentsapplication form passport photographs copy of passport (all pages) and original passport copy of a Polish Card and original Polish Card documents confirming possession of financial means sufficient to cover costs of subsistence and the cost of return to Ukraine (e.g. bank statements from the last 6 months) proof of possession of public health insurance or private medical insurance for travellers valid in Schengen area countries in an amount of at least EUR 30,000 for the planned period of stay

Persons holding a permanent residence permit are entitled to work in Poland without additional permits.

Poniżej znajdują się komentarze użytkowników. Robimy wszystko, aby nie było tam treści nieuprzejmych lub mylących. Podziel się swoimi informacjami z innymi użytkownikami portalu, ale uważaj, żeby nie wprowadzić ich w błąd.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Powiązane artykuły

Українська UK Русский RU Polski PL English EN