Wizy krajowe

Національні візи (D), ational visas (D)

Udostępnij

Pomóż nam tworzyć pcpu.pl

Czekamy na pytania 24h/7.

Національні візи (D)

Якщо можеш підтвердити мету перебування в Польщі більше 90 днів, наприклад, роботу на основі дозволу на роботу або посвідчення (див. деталі в розділі 5), можеш подати заявку на національну візу (D), яка легалізує Твоє перебування в Польщі.

Однак візу до Польщі в Польщі отримати не можна. Ти повинен подати заявку в консульства Польщі за кордоном.

Термін діївід 91 до 365 днів; для короткочасного перебування в Польщі необхідно отримати шенгенську візу (застосовується аналогічна процедура); можна отримати неодноразово
Час очікуванняТермін розгляду заявки на візу становить до 15 днів з дати подачі заяви
ОрганКонсульства Республіки Польща в Україні (в принципі)
Основні необхідні документизаява паспортні фотографії копія паспорта та оригінал паспорта документи, що підтверджують наявність достатніх коштів для покриття витрат на проживання протягом усього запланованого перебування та покриття витрат на повернення в Україну підтвердження наявності державного медичного страхування або приватного медичного страхування для подорожуючих до країн Шенгену на суму не менше 30 000 євро на запланований термін дії візи документи, що підтверджують підставу перебування в Польщі більше 90 днів

Національна віза також дає право перебувати в інших країнах Шенгенської зони не більше 90 днів протягом кожного 180-денного періоду. Однак це не дає тобі права працювати в цих країнах (завжди враховуй місцеві імміграційні закони).

Wizy krajowe (D)

Jeśli możesz udowodnić cel pobytu w Polsce przekraczający 90 dni, np. pracę na podstawie zezwolenia na pracę lub oświadczenia (patrz szczegóły w pkt 5), możesz ubiegać się o wizę krajową (D), która zalegalizuje Twój pobyt w Polsce.

Wizy do Polski nie można jednak uzyskać w Polsce. Ubiegać się o nią należy w polskich konsulatach za granicą.

Okres ważnościod 91 dni do 365 dni; na krótsze pobyty w Polsce należy uzyskać wizę Schengen (obowiązuje podobna procedura); wizę można uzyskać wielokrotnie
Czas oczekiwaniaCzas rozpatrywania wniosku wizowego wynosi do 15 dni od daty złożenia wniosku
OrganKonsulaty RP za granicą
Główne wymagane dokumentywniosek wizowy fotografia paszportowa kopia paszportu i oryginał paszportu dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów utrzymania podczas całego planowanego pobytu oraz na pokrycie kosztów powrotu na Ukrainę dowód posiadania publicznego ubezpieczenia zdrowotnego lub prywatnego ubezpieczenia medycznego dla podróżnych do krajów Schengen na kwotę co najmniej 30 000 EUR na planowany okres ważności wizy dokumenty potwierdzające podstawę do pobytu w Polsce powyżej 90 dni

Wiza krajowa uprawnia również do pobytu w innych krajach strefy Schengen na okres nie dłuższy niż 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Nie uprawnia ona jednak do podjęcia pracy w tych krajach (należy zawsze brać pod uwagę lokalne przepisy imigracyjne).

National visas (D)

If you can prove the purpose of your stay in Poland exceeding 90 days, e.g. work on the basis of a work permit or declaration (see details in point 5), you can seek a national visa (D) which legalizes your stay in Poland.

Visas for Poland to nevertheless cannot be obtained in Poland. They must be applied for at Polish consulates abroad.

Validity periodFrom 91 days to 365 days; a Schengen visa should be obtained for shorter stays in Poland (similar procedure); a visa can be obtained repeatedly
Waiting periodTime to review a visa application is up to 15 days from the date of submitted application
BodyPolish consulates abroad
Main required documentsvisa application passport photograph copy of passport and original passport documents confirming possession of financial means sufficient to cover costs of subsistence during the entire planned stay and cost of return to Ukraine proof of possession of public health insurance or private medical insurance for travellers to Schengen area countries in an amount of at least EUR 30,000 for the planned period of visa validity documents confirming the basis for stay in Poland more than 90 days

A national visa also entitles stay in other countries of the Schengen area for a maximum period of 90 days in each 180-day period. However, it does not entitle work in these countries (local immigration regulations should always be considered).

Poniżej znajdują się komentarze użytkowników. Robimy wszystko, aby nie było tam treści nieuprzejmych lub mylących. Podziel się swoimi informacjami z innymi użytkownikami portalu, ale uważaj, żeby nie wprowadzić ich w błąd.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Powiązane artykuły

Українська UK Русский RU Polski PL English EN